Κλασικός χορός - Μπαλέτο

Το μπαλέτο είναι η τελειότερη μορφή χορού και αποτελεί τη βάση για όλα τα είδη και τις τεχνικές όλων των άλλων  χορών.   Είναι ιδανική μορφή γύμνασης για τα παιδιά γιατί δεν επιβαρύνει το σκελετικό και μυϊκό σύστημα, σε αντίθεση από άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Με το μπαλέτο γυμνάζονται όλοι οι μύες του σώματος και δυναμώνουν ο κορμός, τα χέρια και τα πόδια. Οι κινήσεις αποχτούν χάρη και αρμονία. Βοηθά να αποκτήσει το σώμα τη σωστή στάση και να αποφευχθούν προβλήματα με τη σπονδυλική στήλη. Και φυσικά εκτός από την γύμναση σώματος είναι άσκηση για το μυαλό και την ψυχή. Το παιδί μαθαίνει να αυτοσυγκεντρώνεται και να πειθαρχεί αλλά παράλληλα καλλιεργείται η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικοποίηση μέσα από τη συνεργασία στην ομάδα.

Για αυτούς τους λόγους θέλουμε   όλα τα παιδιά της σχολής να παρακολουθούν  αυτό το μάθημα επειδή το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και ωφέλιμο. Έχουμε συναντήσει πολλές φορές δισταγμούς και αμφιβολίες παιδιών και γονέων απέναντι στο μπαλέτο. Η πείρα μας έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτία είναι παλαιότερες επαφές των παιδιών με το μπαλέτο  σε περιβάλλοντα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες και πολύπλοκες απαιτήσεις της  διδασκαλίας αυτού του χορού (π.χ. Δήμοι, Γυμναστήρια, Σύλλογοι, Studios)