Σύγχρονος χορός

Ο σύγχρονος χορός  ξεκίνησε στην Αμερική το 1920 και ήταν η απάντηση των νεώτερων χορευτών και χορογράφων απέναντι στην αυστηρή δομή του μπαλέτου. Αντίθετα με το μπαλέτο, εδώ ο χορευτής έχει την δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης, της  αντίληψης του σώματος και των προσωπικών δυνατοτήτων. Τα παιδιά που εκπαιδεύονται στην τεχνική του σύγχρονου χορού συνειδητοποιούν τη σωστή στάση του σώματος και αποκτούν μυϊκό έλεγχο. Εξερευνούν έννοιες όπως την αναπνοή και την επιρροή της στην κίνηση, την επίδραση του βάρους στα διάφορα μέρη του σώματος και πώς αυτό δημιουργεί την έκφραση, την ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης, την  απομόνωση  διαφόρων σημείων του σώματος και τη δυναμική σχέση μεταξύ πτώσης και επαναφοράς. Σημαντικό στοιχείο του μαθήματος είναι η ώθηση των παιδιών να εκφράσουν τα συναισθήματα τους μέσω του αυτοσχεδιασμού και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση τους.

Στη σχολή μας διδάσκουμε την τεχνική Limon